Category Archives: Roman Urdu Articles

Daadhi ke Hadd ki Shar’ee Haisiyat Kya Hain..??


daadi pakka theme.jpg

Daadhi ke Hadd ki Shar’ee Haisiyat Ke Bareme Ulama-e-Ahle hadees Mein Ikhtilaaf hai Lekin Raje Qaul Yehi hai ke Ek Muthi Daadhi ke Zayed baal Kaatna Jaaiz hai aur Yehi Sunnat hai Aur Yehi Mouqif Shaykh Al- Allamah, Mujtahid, Faqee, Muhaddis Nasiruddin Al Albani Ka. 

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ki Dhaadi Mubarak Kitni Thi Daleel ki Roshni Mein

 

Daleel : 1

Abdullah bin Jafar Farmate Hain : Rasoolullah ﷺ Jab Qazaye Haajat se Tashreef Laye , Aur Wazu Kiya , Jab Aap Tashreef Laye to Paani ke Qatre Aap ki Daadhi Mubarak Se Gir kar Aapke Seenay pe Tapak Rahe The

[Musnad Ahmed : Hadees no : 1754 , isnaad Saheeh Hain Saheeh Muslim ke Sharat pe aur Is iss Sanad ke Tamam Raawion Siqah hain aur Tamam Raawion Saheeh Bukhari aur Sahee Muslim ke Hain Siwaye al Hasan bin Sa’ad ye Aek Raawi Saheeh Muslim ka Hain.

Aur Allamah Albany bhi iss hadees ko Apni Kitab Saheehah mein Laye Hain No.20 ]

Note : iss Hadees dekha Jaye to Agar Nabi ki Daadhi Mubarak Agar seena Tak hain ya Seene ke niche Tak hain to Paani ke Qatre Zameen pe padta Tha Na ke Seene pe. Agar Nabi ka Daadhi Mubarak ka lambayi An Nahar yaani Gardan ya Seene ka Uper ka Hissah Tak hain to Mumkin Hain ke Paani ke Qatre seene pe pada Hain.

Daleel – 2 

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن أبي جَميلة عن يزيد الفارسي قال: رأيت رسول الله-صلي الله عليه وسلم- في النوم زمنَ ابن عباس، قال: وكان يزيد يكتب المصاحف، قال: فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في النوم، قال ابن عباس: فإن رسول الله كان يقول: “إن الشيطان لا يسِتطيع أن يتشبَّه بي، فمن رآنى في النوم فقد رآنى”، فهل تستطيع أن تنعت ليا هذا الرجل الذي رأيتَ؟، قال: قلت: نعم، رأيت رجلاً

بين الرجلين جسمُه ولحمه، أسمر إلى البياض، حسن المَضْحَك، أكحل العينين، جميلُ دوائر الوجه، قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه، حتى كادت تملأ نحره، قَال عوف: لا أدري ما كان مع هذا منِ النعت، قال: فقال ابن عباس: لو رأيتَه في اليقظة ما استطعتَ أن تنعتَه فوق هذا.

Yazeed Faarsi Rahmatullah Alai farmate hai ke ” Ek Martaba Hazrat Ibn Abbas RaziAllahu Anhu ke Hayaat me Muje khwab me Nabi e Kareem Sallallahu Alai Wasallam ka sharf haasil huwa. Yaad rakhe ke Yazeed Quran e kareem ke Nuskhe likha karte the.

Wo farmate hai ke : ” Maine Ibn Abbas RaziAllahu Anhu ko is khwab ke baareme tazkarah kiya, tho aap Ibn Abbas RaziAllahu Anhu ne farmaya ke Rasool Allah Sallallahu Alai Wasallam ne farmaya ::

“Shaitaan me itni taaqat nahi ke wo meri shubaahat ikhtiyaar karsake, isliye jjisey khwab me meri ziyaarat huwi wo yakheen karle ke usne mujko dekha hai “, kya tumne khwab me jis hastii ko dekha hai unka huliya bayan karsakte ho ??

Maine arz kiya, Ji haan !!…….          

Jinki Daadhi Yahase yahan tak bharii huwi thi aur khareeb Gardan (ya Gale) Ke hisse ko bhari huwi thi.

Ibn Abbas RaziAllahu Anhu farmate hai k :

“Agar tum Bedaari me unki ziyaarat karte tho shayad issey jyada unka huliya bayan nahi karsakte “

[Tabaqat Ibn e Sad 1/417, Ibn e Abi Shaybah 11/525, Musnad Ahmad 1/361-62, Musnad Abu Ya’ala, Shamail al Tirmidhi 393, Ibn e Asakir 1/229]

Hadees ko Saheeh Kahne wale:

Hafiz Ibn hajr is hadees ki sanad ko hasan qarar diya hai :
{ Fatah ul Bari Sharh sahih al bukhari : 657 / 6 }

Allamah Haishmi Rahmatullah Alai ne bhi is Hadees ke Urwaad ke baareme likte hai ke :
“ Rijaal ul Siqaat “

{ Majmua al Zawaad 272/8 }

 Imaam Zarkhaani Rahmatullah Alai ne is hadees ke baareme farmaya hai :
“ Isnaad Hasan “

{ Sharh 439/4 }

Maujooda Hadees me Ravi Yazeed Al Faarsi Ibn Hajr Rahmatullah Alai ke aagey MAQBOOL hai.

Aur Ye ravi se Abu Dawud, TIrmizi aur Nasa’ee ne bhi Rivayat kiye hai.

Misbah al-Lughaat me yeh zikr kiya gaya hai ke

” Al Nahr ke maana Seene ke upar ka hissa, gardann ke neeche ka hissa, Gardann “

[Misbah al Lughaat Safa # 824, Al Qamus al Waheed Safa #  no. 1618]

IslamQA me bhi yeh zikr huwa hai ke :

 

_ يعني أن لحيته الشريفة عليه الصلاة والسلام لم تكن طويلة تملأ صدره ، بل تكاد تملأ نحره ، والنحر هو أعلى الصدر ،_

 

” Yaani Nabi e Kareem Sallallahu Alai Wasallam ki Daadhi Mubaarak utni lambi nahi thi jaisa ke seene par phaili huwi ho, magar wo Nahrahu par bhari huwi thi, aur Al Nahr thoh Seene ke upar hy “

[ fatwa no:147167]

Shaykh Zybair Ali Zai ne bhi Tarjuma kiya hai :

” Isse aapke Seene ka baalayi hissa bhara huwa tha”

{ Al Hadees : 113, Safa # 18 }

Hadees :

Jabir b. Samura RaziAllahu Anhu ki Saheeh Muslim ki hadees 2344, me jo zikr huwa hai Ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ki Dhaadi Ghani Thi.

 

1.Abu Ubayd al Qasim bin Salam Rahmatullah Alai (Mutawaffa 224 h) ne Farmaya :

الكثوثة أن تكون اللحية غير دقيقة ، ولا طويلة ، ولكن فيها كثاثة من غير عِظَمٍ ولا طول ”

” Iska maana yeh hai ke Daadhi utni patli nahi thi aur naahi utni lambi thi magar Ghanii thi…..

[at-Tabarani in Mu`jam al Kabeer 22/159]

2. Abul Abbas al Qurtubi ne farmaya :

” لا يفهم من هذا  أنه كان طويلها ، فإنَّه قد صحَّ أنه كان كثَّ اللحية ؛ أي : كثير شعرها غير طويلة  “

” Iska Yeh maana nahi ke  Nabi E Kareem Sallallahu Alai Wasallam ki Daadhi Mubaarak Lambi thi. iska yeh maana hai ke wo Ghanii thi magar lambi nahi thi “

[”المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم” (6/135)]

 3.Ibn Hajr al Asqalani Rahmatullah Alai ne farmaya :

قَوْله كث اللِّحْيَة أَي فِيهَا كَثَافَة واستدارة وَلَيْسَت طَوِيلَة

” Wo Ghanni aur goll thi, wo lambi nahi thi “

[Muqaddima Fath al Bari 1/178]

Continue reading

Islami Aqeedah: By: Abu Zaid Zameer (Hafidahullah) – Roman Urdu


Bachon Ki Deeni Taleem Ke Liye Islami Aaqidah Par 32 Sawaal Jawaab.

(Romanised By: Syed Ibraheem Salafi)


1. ISLAM KE KITNE ARKAAN HAIN?

Islam ke panch arkaan hai✓
1. Is baat ki gawahi deyna ke Allah ke siwa koi ebadat ke layaq nahi aur Muhammad (Sallallahu Aalaihi Wasallam) Allah ke Rasool hain.
2. Namaz qayem karna.
3. Zakaat ada karna.
4. Hajj karna.
5. Ramadhan ke roze rakhna.
[Sahih Muslim]
﹍﹎﹍﹎﹍

2. EMAAN KE KITNE ARKAAN HAI?

Emaan ke che (6) arkaan hai✓
1. Allah par emaan.
2. Farishton par emaan.
3. Allah ki kitabon par emaan.
4. Allah ke Rasoolon par emaan.
5. Aakhirat ke din par emaan.
6. Taqdeer ki bhalayee aur burayee par emaan
[Sahih Muslim]
﹍﹎﹍﹎﹍
Continue reading

Allah Par Imaan ki Haqeeqat


allah

 

Kitaab Ka Naam: Imaan billah ki haqeeqat

Mu’allif (Author): Dr. Syed Shafeeq ur Rahman Saheb Hafizahullah

Roman Urdu Translation: Umar Asari   

 

Kuch Zaroori Baatein
* Proof reading karte waqt maine kaafi hadd tak ghalatiyon ko theek karne ki koshish ki hai. Lekin main bhi ek insaan hun. Mujhse bhi ghalati ho sakti hai. Lehaza agar aapko kahi bhi ghalati nazar aaye to plz mujhe zaroor batayen taaki islaah kar sakun.
* Kuch urdu words jo mushkil they unko aasaan kar ke unka ma’na ya maf-hoom bracket mein likhne ki koshish ki hai. Kahin kahin english ka bhi sahara liya hai. Agar koi na-munasib lafz nazar aaye to zaroor batayen. (Umar Asari)

 

Fehrist

Arz e nashir
Allah Taala ke wujood par imaan
Allah Taala ke rabb hone par imaan
Allah Taala ke tanha ma’bood e barhaq hone par imaan
Allah Taala ki qauli bandagi
Allah Taala ki badani bandagi
Allah Taala ki maali bandagi
Allah Taala ke asmaa o sifaat par imaan

Ghairullah ki bandagi ka inkaar

1: Ghairullah ki qauli bandagi
2: Ghairullah ki badani bandagi
3: Ghairullah ki maali bandagi
4: Ghair mashroot ita’at
La ilaaha illallah ki shartein

Sahih aqeedah se inhiraf ke asbaab

1: Sahih aqeedah se na-waqifiyyat
2: Aaba o ajdaad ke tareeqon par jame rehna
3: Ambiya e kiraam aur Allah ke Auliya ki shaan mein ghulu karna

Mushrikon ki chand sifaat

1: Waasta aur waseela
2: Allah akele ka zikar sun kar un ka dil tang ho jata hai
Hamari takhleeq ka ahem maqsad 

Continue reading

Koi Sahih Hadees Quran Ke Mukhaalif Nahi Hai – Munkireen-e- Hadees ki Haqeeqat


 

mukireen

Hadees ko Quran par pesh karna

Tehreer : Shaikh Ghulaam Mustafa Zaheer Amanpoori (Hafizahullah)

Romanised By: Umar Asari

 

Munkireen e Hadees dar-haqeeqat munkireen e Quran hain, un ke adm e fahem o ilm ke baare mein Rasool kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ka irshaad e giraami hai:

يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ

Tarjumah: Woh Quran padhenge, lekin woh un ke halqon se tajawuz nahi karega, woh deen se is tarah nikal jaayenge, jis tarah teer shikaar se nikal jaata hai.
(Sahih Bukhari: 6931)

Yeh hadees khawaarij (munkireen e Hadees waghera) ke adm e fahem o ilm par waazeh suboot hai kiunki woh quraan o hadees ki tauheen aur musalmaanon ki takfeer ke murtakib hain.
Continue reading

Kya Kalima e Tayyibah Hadees Mein Maujood Hai?? By : Shaikh Kifayatullah Sanabili (Hafizahullah)


kalima

 

Kya Kalima e Tayyibah Hadees Mein Maujood Hai..???
 
Tehreer: Shaikh Kifayatullah Saheb Sanabili (Hafizahullah)
 
Romanised By: Umar Asari

Kuch hazraat logon mein aisi batein phailatey rehtey hain jinhein koi bhi sachcha musalman apni zabaan par laaney ki jur’at bhi nahi kar sakta, unhin mein se yeh log bhi hain jo aaye din yeh aawaaz uthatey rehtay hain ki Kalima e Tayyibah “La Ilaaha illallah Muhammadur Rasoolullah (لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ)” ikaththa inhin alfaaz ke saath kisi bhi Hadees mein maujood nahi hai, aur isi par bus nahi kartey balki is ke inkaar ke saath saath fareeq e mukhalif ko munazrah tak ke liye challenge kar detey hain.
Qari’een (readers) pareshan hongey ki aakhir yeh log Kalima e Tayyibah ka mas’ala kiyun utha rahey hain, to arz hai ke is ke peechay un ke do (2) maqasid (aims) hain.

Continue reading

MURDE NAHI SUNTE ULAMA KI GAWAHI


murde

 

MURDE NAHI SUNTE ULAMA KI GAWAHI

 
IS TAHREER KO URDU ME PADHNE KE LIYE YAHA’N CLICK KARE’N

http://forum.mohaddis.com/threads/علماء-کی-گواہی-کہ-مردے-نہیں-سنتے.31613/

SCAN PAGES KE LIYE YAHA’N CLICK KARE’N

https://ahlehadithhaq.wordpress.com/?s=murde+nahi&submit=Search

1-ALLAH SUBHANAHU WATA’AALA QURAAN MAJEED me farmate hain:
إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ
Ki jawab to wahi dete hain jo SUNTE hain aur MURDO’N ko to ALLAH TA’AALA (QAYAMAT ke ROZ) ZINDAH karega,phir wo usi ki taraf LAUTAAYE jaayenge.[[ SOORAH AL AN’AAM AAYAT 36 ]]

Continue reading

Sirf 1 Hath se Musafa karna Sunnat hain


 

hand

 

 

Musaafaha ek haath se karna Sunnat e Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam hai. Iski wazeh daleel:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ صَافَحْتُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Tarjumah: Hazrat Abdullah Ibn e Busr farmaate hain ke mere is haath ko dekhte ho, main ne is se Allah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam se musaafaha kiya hai. 

(At-Tamheed: 12/247)

Allama Abdurrehman Mubarakpoori Is Hadees par hukm lagaate huwe kehte hain:

رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَإِسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ

Tarjumah: Is hadees ke saare ruwaat (narrators) siqah hain aur is ki sanad muttasil hai.
(Tohfat ul Ahwazi: 7/430)

Hadees mein ka «ید» lafz hai jo ism e jins hai jo ek aur do haath dono ke liye istemaal hota hai lekin «ید» ke baad «هَذِهِ» ki ziyaadti se wazahat ho jaati hai ke «ید» se yahan ek haath muraad hai. Agar «ید» se do haath muraad hote to «هَذِهِ» waahid ke bajaaye «ھذان» tasniyah ka segha istemaal kiya jaata. 

Via : Umar Asari Source : Here
Continue reading

%d bloggers like this: